Természettudományi Kutatóközpont

TTK

Bemutatkozás:

A Természettudományi Kutatóközpont (TTK) önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetésű szerv, 2019-től az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alatt működik. A TTK négy kutatóintézetet foglal magába, amelyekben multidiszciplináris élő és élettelen természettudományi kutatások és kísérleti fejlesztések folynak az enzimológia, szerves kémia, kognitív idegtudományok és a pszichológia, valamint az anyagtudományok és környezetkémia területén. Az Anyag- és Környezetkémiai Intézetben technológiai célú kutatások és fejlesztések folynak egyrészt a környezettudomány, az emberi tevékenységből származó káros környezeti hatások értelmezése és csökkentése, és a megújuló energiaforrások hasznosítása, másrészt egyes orvosbiológiai szempontból fontos anyagi rendszerek területén.

A TTK elhivatottan vesz részt a hazai kutatói utánpótlás nevelésben. Nemzetközi együttműködésekkel ösztönözi a kutatói mobilitást, a világszínvonalú kutatási infrastruktúra megosztott használatát és multidiszciplináris szellemisége és versenyképessége megtartását. A TTK széleskörű projektmenedzseri tapasztalatokkal rendelkezik mind az európai uniós, mind más nemzetközi és hazai keretprogramokban.

Mi motiválta, hogy csatlakozzon a Magyar Bioeconomy Klaszterhez?

A TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetének kiemelkedő kutatás-fejlesztési területe a megújuló energiaforrások hatékony felhasználása, a növényi eredetű biomassza értékes anyagokká alakítása. Hazai kapcsolatrendszerük bővítése és innovatív projektek megvalósítása érdekében csatlakoztak a Klaszterhez.