A Klaszter fő célja:

A klaszter olyan együttműködési forma, mely a tagok közös céljainak megvalósítására jön létre. Jelen esetben a célok a magyarországi bioeconomy

(azaz a hazai biomassza-alapú gazdasági folyamatok, illetve az ezekhez kapcsolódó, ezeket hosszútávon támogatni képes innovációs, stratégia-alkotási, társadalmi, oktatási, finanszírozási környezet)

kialakítását és hosszú távú fennmaradását szolgálják.

Ezen célok létjogosultságát bizonyítja, illetve megvalósulásukat elősegíti, hogy a hazai és közvetlen európai uniós elérésű forrásszerkezet alapján a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló kutatási és innovációs keretprogramjelentősen megnöveli a bioeconomy célzatú forrásokat.