Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

Bemutatkozás:

A Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a szakközépiskolai, a szakiskolai nevelés-oktatás, a felnőttoktatás, a Köznevelési Hídprogram és a Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása. Alaptevékenységébe tartozik továbbá a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható azon sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, akik egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdenek.

A szakiskolai szakmai vizsga letétét követően a tanuló középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára.

Alapvető céljuk az iskola diákjainak felkészítése, a megfelelő technológiai háttér segítségével. Kiemelten fontos számukra, hogy intézményüket a modern kor kihívásainak megfelelő tudással rendelkező diákok hagyják el, a náluk megszerezhető lehető legmagasabb iskolai végzetséggel.

Mi motiválta, hogy csatlakozzon a Magyar Bioeconomy Klaszterhez?

Hosszú távon szeretnék elérni, hogy az iskola tudásmegosztó központ legyen a kistérségben és bizonyos szegmenseivel országos területen is – ehhez tud a Klaszter támogatást nyújtani.

Az iskola tankertjének szomszédságában indult egy EU-s pályázati forrásból finanszírozott beruházás 2015-ben, melynek eredményeként elkészült a VegaAlga termékpalettája. A tanulók számára óriási lehetőséget jelent az együttműködés, melyet az előállító és forgalmazó vállalkozásokkal hoztak létre. Ezen együttműködés mintájára szeretnének további hasonló projektekben részt venni.