Nyitott projekttalálkozó – Közös szlovák-magyar kémiai kutatólaboratórium fejlesztése a határmenti régió biogazdaságának támogatására

A Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete (TTK AKI) a Szlovák Műszaki Egyetemmel (Pozsony, STU) konzorciumot alkotva nyert támogatást „Közös szlovák-magyar kémiai kutatólaboratórium fejlesztése a határmenti régió biogazdaságának támogatására” címmel.  A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Nemzeti Hatóság (NH) támogatásával valósul meg.

A projekt célja:

  • intézmények közötti együttműködés javítása, a határon átnyúló, a régiós biogazdaság támogatását szolgáló közös tevékenység elősegítése,
  • a határmenti régióban előforduló fontosabb biohulladék és -melléktermék nyersanyagok gyűjtése, tárolása, „biobank” kialakítása az STU-nál,
  • a bioanyagok szerkezetének és kémiai tulajdonságainak vizsgálata,
  • bioanyag származékok katalitikus átalakítása értéknövelt üzemanyaggá, vegyipari termékké vagy további feldolgozást igénylő vegyipari intermedierré,
  • a támogatás 70 %-át a partnerek a közös laboratóriumuk eszköztárának fejlesztésére fordítják.

A projekt keretein belül 2021. szeptember 22-én nyitott projekttalálkozóra került sor, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a konzorciumi tagok kutatási témáival. A találkozó programja alább található.

A projektről bővebb információ érhető el az alábbi címen:

www.ttk.hu/palyazatok/bioeconomy