Pannon Egyetem

Bemutatkozás:

Az intézmény, amely Veszprém, Keszthely és Nagykanizsa mellett Pápán és Székesfehérváron is indított képzéseket, 2006-ban vette fel a Pannon Egyetem nevet. Ekkor már több ezer hallgató tanult az intézmény öt karán: a Gazdaságtudományi, a Georgikon, a Mérnöki, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi, valamint a Műszaki Informatikai Karon.

A Pannon Egyetem alap- és mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést, felsőoktatási szakképzést és doktori képzést folytat. Ezen felül a kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Tudásközpont szerepét tölti be a korszerű technológiák kutatásában, fejlesztésében és alkalmazásában.

Mi motiválta, hogy csatlakozzon a Magyar Bioeconomy Klaszterhez?

A Pannon Egyetem a hazai felsőoktatás egyik meghatározó szereplője, kiemelt kutatási területe a körforgásos gazdaság, melynek mentén végez kutatás-fejlesztési feladatokat. Kapcsolataik bővítése, projektjeik sikeresebb megvalósítása érdekében csatlakoztak a Klaszterhez.